Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων

1)    Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

2)    Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας

3)    Επιλογή ωφελουμένων

Η επιλογή των ωφελουμένων του σχεδίου θα γίνει βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

4)    Δράση Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη

Στη δράση αναπτύσσεται δέσμη ενεργειών ΓΙΑ:

  • Την Επιλογή των ωφελούμενων ατόμων
  • Την ενδυνάμωση των ωφελούμενων και την ολοκληρωμένη υποστήριξή τους βήμα - βήμα μέχρι την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων
  • Την παρακολούθηση τους για 3 μήνες μετά την ένταξή τους σε θέσεις απασχόλησης.
  • Την Συμβουλευτική Υποστήριξη εργοδοτών που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

Στα παραπάνω πλαίσια:

Για τους ωφελούμενους που οδηγούνται σε θέσεις απασχόλησης πραγματοποιούνται 14 ατομικές και 6 ομαδικές συνεδρίες

Για τους ωφελούμενους που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής πραγματοποιούνται 17 ατομικές και 3 ομαδικές συνεδρίες

Και στις δυο κατηγορίες συμβουλευτικής εκπονείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης (με εννέα ατομικές συνεδρίες)  παρέχεται ψυχολογική στήριξη (2 ατομικές συνεδρίες) και υποδοχή (1 ατομική συνεδρία) ενώ στην συνέχεια υπάρχει εξατομίκευση σύμφωνα με τους στόχους των ωφελούμενων, αν δηλαδή οδηγούνται σε θέσεις εργασίας ή κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εργοδοτική Συμβουλευτική

Πραγματοποιούνται δυο Θεματικά  Εργαστήρια (για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Καταπολέμηση των διακρίσεων) και  εκπονούνται 2 εκθέσεις αναφοράς.

Παρέχεται Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τους 3 πρώτους μήνες της λειτουργίας τους.

Παρέχεται Εξειδικευμένη Συμβουλευτική στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν τους 65 ωφελουμένους του Σχεδίου

Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται  καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρέμβασης καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.

5) Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ.

Θα υλοποιηθούν 5 προγράμματα κατάρτισης 140 ώρες το καθένα (112 ώρες θεωρία+28 ώρες πρακτική)


6) Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση με τις εξής ενέργειες :

•    Γραφείο Τύπου

•    Ενέργειες Πληροφόρησης

•    Ενέργειες προώθησης

•    Ενέργειες Δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ


7) Δικτύωση τις εξής ενέργειες :

  • Οργάνωση και Διαχείριση συνολικά της Δικτύωσης.
  • Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης ως βασικός μοχλός προσέλκυσης και επιλογής επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους.
  • Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις σε Περιφερειακό επίπεδο
  • Διακρατική Συνεργασία : Σεμινάριο το οποίο θα γίνει στην Ιταλία με Θέμα: Τουριστικές - Κοινωνικά Υπεύθυνες Μονάδες.


Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:

•    αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 35

•    αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις: 65

•    αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 20

•    αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 80

•    αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 5 επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας που θα απασχολήσουν 25 ωφελούμενους.

•    αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 80

Τα νέα μας

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων διακρατικής συνεργασίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Αλληλεγγύης».
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας, θα γίνει σε ημερίδα – ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Αλληλεγγύης», την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 19:30, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου.
14/08/2015
Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
23/07/2014
Εκδοση 3ου Ενημερωτικού Δελτίου
Εκδόθηκε το 3ο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
09/07/2014
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο στην Ιταλία
Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας του τοπικού σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε ταξίδι εργασίας στην Ιταλία από τις 13 έως τις 17 Μαΐου....
22/05/2014

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

τοπεκο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793
ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL :
Υπεύθυνη για πληροφορίες
Εύη Βρέντζου

Επιστροφή στην κορυφή