Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Το τοπικό σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα είναι η δημιουργία 65 θέσεων απασχόλησης και 15 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 5 στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου των Ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι/ες της περιοχής παρέμβασης είναι 100 και επιμερίζονται ως εξής στις παρακάτω ομάδες στόχου:

•    Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (45  άτομα)
•    Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (10 άτομα)
•    Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (10 άτομα)
•    ΑΜΕΑ (10 άτομα)
•    Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (25 άτομα)

Από τους 100 ωφελούμενους το 50% θα είναι γυναίκες και το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:


Οι 100 ωφελούμενοι:
•    Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη για 20 συνεδρίες κάθε ωφελούμενος ανάλογα με τους στόχους του (εάν πηγαίνει για επιχειρηματική δραστηριότητα ή απασχόληση).
•    Θα καταρτιστούν για 140 ώρες σε ένα από τα 5 προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από την πράξη.
•    Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα  για την συμμετοχή τους σε ένα από τα προγράμματα κατάρτισης.
•    20 ωφελούμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο  φορέα πιστοποίησης.
•    65 ωφελούμενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
•    35 ωφελούμενοι θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας 15 επιχειρήσεις (εκ των οποίων 5, με συμμετοχή 25 τουλάχιστον ωφελούμενων, θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  είτε Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας.)
Αναμένεται να ωφεληθούν και 65 επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα στους τομείς Πράσινης Οικονομίας, Εναλλακτικού Τουρισμού, ΤΠΕ και Πολιτισμού που θα προσλάβουν ανέργους και επομένως θα τύχουν Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Τα νέα μας

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων διακρατικής συνεργασίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Αλληλεγγύης».
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας, θα γίνει σε ημερίδα – ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Αλληλεγγύης», την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 19:30, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου.
14/08/2015
Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
23/07/2014
Εκδοση 3ου Ενημερωτικού Δελτίου
Εκδόθηκε το 3ο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
09/07/2014
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο στην Ιταλία
Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας του τοπικού σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε ταξίδι εργασίας στην Ιταλία από τις 13 έως τις 17 Μαΐου....
22/05/2014

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

τοπεκο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793
ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL :
Υπεύθυνη για πληροφορίες
Εύη Βρέντζου

Επιστροφή στην κορυφή